Opis

Opis

Sigma MineralTopcoat to zolowo-silikatowa (krzemianowa) farba przeznaczona do dekoracyjno – ochronnego malowania i renowacji wnętrz oraz fasad budynków. Kombinacja spoiw zolu krzemionkowego i szkła wodnego, umożliwia stosowanie farby nie tylko na podłoża mineralne (np. tynki cem.-wap. lub “stare” powłoki silikatowe), lecz także na wiele podłoży organicznych bez dodatkowych warstw podkładowych. Może być również stosowana w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, biurowych, a szczególnie obiektów zabytkowych i historycznych. Nadaje się do renowacji istniejących dobrze związanych i nośnych powłok farb dyspersyjnych, tynków oraz podłoży mineralnych. Ze względu na wysoką paroprzepuszalność doskonale nadaje się do stosowania w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Technologia zolu krzemionkowego i silikatu zawiera w sobie wszystkie zalety klasycznej farby dyspersyjno-krzemianowej oraz umożliwia nakładanie jej na organiczne (dyspersyjne) systemy farb. Farba wiąże się z podłożem mineralnym na skutek reakcji chemicznej, jednocześnie specjalna formuła pozwala na aplikacje na powierzchniach farb i tynków opartych na spoiwach syntetycznych lub gipsowych.